Czech Iron Academy 2023

Swixx Biopharma Iron Academy

Proč rozumět metabolismu železa a jeho vlivu na zdraví pacienta.

Platnost akreditace digitalizovaného záznamu: 1. 12. 2023 – 1. 12. 2024

Ikona srdce