Czech Iron Academy 2022

Swixx Biopharma Iron Academy

Proč rozumět metabolismu železa a jeho vlivu na zdraví pacienta.

Platnost akreditace digitalizovaného záznamu: 1. 10. 2022 - 30. 9. 2023

Ikona srdce

Registrace

Souhlas se zpracováním údajů. Vyberte jednu z možností. Dáváte tímto souhlas, aby údaje, které zde poskytuji, byly archivovány a použity pouze pro vnitřní potřeby společnosti Forinel Trading SE tak, aby Vám tato společnost mohla zasílat své informace.

Za tým Swixx Biopharma

MUDr. Eva Sito
Medical Advisor

PharmDr. Jiří Novotný
Product Manager

Swixx Biopharma