Czech Iron Academy 2023

Swixx Biopharma Iron Academy

Proč rozumět metabolismu železa a jeho vlivu na zdraví pacienta.

Platnost akreditace digitalizovaného záznamu: 1. 12. 2023 – 1. 12. 2024

Ikona srdce

Registrace

Souhlas se zpracováním údajů. Vyberte jednu z možností. Dáváte tímto souhlas, aby údaje, které zde poskytuji, byly archivovány a použity pouze pro vnitřní potřeby společnosti Forinel Trading SE tak, aby Vám tato společnost mohla zasílat své informace.